ANNOUNCEMENTS


www.fanucrobotics.com


26 ΜΑΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία AIM EUROPE- ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , δ.τ.«AIM Europe S.A σε τακτική Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. της εταιρείας στη συνεδρίασή του της 25ης Μαιου 2016 αποφάσισε την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την Πέμπτη 30η Ιουνίου 2016, ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Καπετάν Κορέλα αρ. 16, Κηφισιά με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή για την έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την 15η εταιρική χρήση (01.01.2015 – 31.12.2015).

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε άλλη ευθύνη.

3. Απόφαση για διορισμό ελεγκτών και καθορισμό αμοιβών τους για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.

4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σας καλώ στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την Πέμπτη 30η Ιουνίου 2016, ώρα 10:00 στα κειμενα γραφεία της εταιρείας, οδός Καπετάν Κορέλα αρ. 16, Κηφισιά με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή για την έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την 15η εταιρική χρήση (01.01.2015 – 31.12.2015).

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε άλλη ευθύνη.

3. Απόφαση για διορισμό ελεγκτών και καθορισμό αμοιβών τους για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σας γνωρίζω επίσης με την παρούσα τις διατάξεις του άρθρου 16 του Καταστατικού σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής των μετόχων στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης:

Άρθρο 16

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος κάτοχος τουλάχιστον μίας μετοχής. Ο κάτοχος μίας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας ψήφου για μία μετοχή.

2. - Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στην εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό καταθέσεως. Οι δικαιούμενοι μέτοχοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν από πληρεξούσιο.

3. - Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. - Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων του παρόντος, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν άδειά της.

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Σπυρίδων Γράψας

 

08 Ioυνίου 2015,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία AIM EUROPE- ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , δ.τ.«AIM Europe S.A σε τακτική Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. της εταιρείας στη συνεδρίασή του της 26ης Μαιου 2015 αποφάσισε την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την Τριτη 30η Ιουνίου 2015, ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Καπετάν Κορέλα αρ. 16, Κηφισιά με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή για την έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης των ελεγκτών για την 13η εταιρική χρήση (01.01.2013 – 31.12.2013).

2. Απαλλαγή των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε άλλη ευθύνη.

3. Απόφαση για διορισμό ελεγκτών και καθορισμό αμοιβών τους για τη χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.

4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας: α) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την διαφορά αναπροσαρμογής παγίων του Ν. 2065/92, β) με καταβολή μετρητών.

5. Υποβολή για την έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης των ελεγκτών για την 14η εταιρική χρήση (01.01.2014 – 31.12.2014).

6. Απαλλαγή των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε άλλη ευθύνη.

7. Απόφαση για διορισμό ελεγκτών και καθορισμό αμοιβών τους για τη χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σας καλώ στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την Τριτη 30η Ιουνίου 2015, ώρα 10:00 στα κειμενα γραφεία της εταιρείας, οδός Καπετάν Κορέλα αρ. 16, Κηφισιά με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή για την έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης των ελεγκτών για την 13η εταιρική χρήση (01.01.2013 – 31.12.2013).

2. Απαλλαγή των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε άλλη ευθύνη.

3. Απόφαση για διορισμό ελεγκτών και καθορισμό αμοιβών τους για τη χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.

4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας: α) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την διαφορά αναπροσαρμογής παγίων του Ν. 2065/92, β) με καταβολή μετρητών.

5. Υποβολή για την έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης των ελεγκτών για την 14η εταιρική χρήση (01.01.2014 – 31.12.2014).

6. Απαλλαγή των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε άλλη ευθύνη.

7. Απόφαση για διορισμό ελεγκτών και καθορισμό αμοιβών τους για τη χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σας γνωρίζω επίσης με την παρούσα τις διατάξεις του άρθρου 16 του Καταστατικού σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής των μετόχων στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης:

Άρθρο 16

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος κάτοχος τουλάχιστον μίας μετοχής. Ο κάτοχος μίας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας ψήφου για μία μετοχή.

2. - Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στην εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό καταθέσεως. Οι δικαιούμενοι μέτοχοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν από πληρεξούσιο.

3. - Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. - Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων του παρόντος, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν άδειά της.

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Σπυρίδων Γράψας

 

RETURN HOME >>>